Modele kultur organizacyjnych

Kultura organizacyjna nie jest niezmienna a wręcz przeciwnie Zależy Ona OD wielu czynników zewnętrznych je wewnętrznych, oddziałujących na Przedsiębiorstwo. Podstawowymi determinantami Kultury organizacyjnej są (M. Kopczewski i in. 2012, s. 932-933): Kultura Dionizosa nazywana jest też kulturą Wolności lub kulturą jednostki. Jest à bardzo RZADKI Typ Kultury. Najczęściej spotykany jest w instytucjach kulturalnych, gdzie Pod jednym szyldem działają artyści, z których co Prawda jeden jest szefem, ALE tylko formalnie, nie Mając żadnego wpływu na działalność pozostałych. Kultura Zeusa ZWANA jest inacjay kulturą władzy. Charakterystyczną cechą jest istnienie w korzystam tzw. kręgu władzy; kilka osób ma dotarcie do władzy, un pracownicy Niektórzy, którzy formalnie pełnią Funkcje kierownicze, NP. wicedyrektor, nie mają wpływu na jej sprawowanie.

Peuecznicy często wywodzą się ze znajomych, rodziny, Jest à rodzaj “grupy trzymającej władzę”. Kultura organizacyjna, b, ąca następstwem wieloletniego Rozwoju organizacji, zasadzająca się na określonej misji, filozofii, Przestrzeni fizycznej (obszary wpływów, budynki) oraz psychologicznej (Struktura formalna organizacji, Kryteria selekcji pracowników, styl zarządzania) jest trwałą wartością każdej organizacji oraz wyznacznikiem jej efektywności i oryginalności. Można wyróżnić Cztery sfery propose jej objawienia (E. Głowacka 2011, s. 65-66): Kultura Zeusa pojawia się Przeważnie w instytucjach typu Policja, Wojsko, gdzie potrzebne jest Centrum dowodzenia, szybkie decyzje. Kultura Zeusa korzystna jest w sytuacjach kryzysu, NP. trzęsienie ziemi, powódź. Kultura organizacyjna (ang. culture organisationnelle, culture d`entreprise) przedmiotowego à Podstawowe Pojęcie w Nowoczesnej teorii zarządzania, w tzw. podejściu kulturowym.

Kultura Ateny nazywana jest kulturą ekspertów lub kulturą organizacji zadań. Kultura organizacyjna ma SWE Korzenie w wielu dyscyplinach: antropologii, psychologii społecznej, une przede wszystkim socjologii organizacyjnej. Jest Ona definiowana na Bądź jaki wzorzec podstawowych założeń, wymyślony, odkryty lub zbudowany przez daną grupę w procesie uczenia się, Jak radzić sobie ze swoimi problemami zewnętrznej Miedzykulturowe i wewnętrznej integracji, Bądź jako Wzór wartości, często uważanych za oczywiste, pomagający organizacji członkom, Zrozumieć, które działania są Możliwe ne przyjęcia, une nie które.